Président norcanPrzedsiębiorstwo NORCAN zostało utworzone w 1987 roku. W 2014 roku zostało przekazane nowemu zarządowi. Od tego czasu ciężko pracujemy, aby na nowo zdefiniować naszą działalność przede wszystkim, w oparciu o wartości powstałe u nas w ciągu ostatnich 30 lat. W dzisiejszym rozwijającym się świecie przemysłu, cel jaki sobie postawiliśmy, to wzmocnienie naszej pozycji rynkowej oraz pogłębienie wiedzy, przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na trzy aspekty: na doskonalenie naszej własnej wydajności produkcyjnej, na rozwój techniczny i rozwój exportu. Nasi klienci są dla nas najważniejsi. Ich projekty mające na celu doskonalenie środków produkcji są przedmiotem ogromnej troski i uwagi naszych pracowników pasjonujących się kwestią przemysłu. Bardzo mocno angażujemy się we wszystkie projekty mając przy tym poczucie niesienia pomocy. Stawiamy sobie też wysokie wymagania  zarówno podczas projektowania jak i w procesie samej produkcji.
Fakt, że możemy służyć wszystkim naszym klientom tym samym know-how oraz ogromną różnorodnością rozwiązań ogarnia nas dumą. Wszystko, to sprawia, że mamy poczucie obowiązku i chęci doskanalenia się każdego dnia.
Twierdzenie : „unlimited creative solutions - nieograniczone kreatywne rozwiązania „ pasuje do nas „jak ulał”. Powierzcie nam swoje projekty a na pewno zrealizujemy je perfekcjnie.

S. FAUTH